Header Ads

Niat Wudhu Ketika Berkumur, Syah atau Tidak?


Jika sebagian dari muka ada yang terbasuh misalnya bibir luar, maka sah..... dalam kitab I'anah 1/38 diterangkan:

قوله: ولا يكفي قرنها بما قبله) أي بما قبل غسل الوجه من السنن، كغسل الكفين وكالمضمضة والاستنشاق. ومحل عدم الاكتفاء بقرنها بهما إن لم ينغسل معهما جزء من الوجه، كحمرة الشفتين، وإلا كفاه. وفاته ثواب السنة، كما سيذكره

Ucapan mushannif : "tidak cukup membarengkan niat dengan sesuatu sebelum muka"maksudnya dengan perbuatan sunah sebelum membasuh muka, seperti membasuh dua telapak tangan, dan seperti berkumur dan menghisap air ke hidung.Tidak cukupnya membarengkan niat dengan keduanya jika memang tidak ada bagian wajah yang terbasuh bersama keduanya seperti merahnya dua bibir, jika ikut terbasuh maka cukup membarengkan niat dengan keduanya, namun dia ketinggalan pahala kesunnahan madhmadhah/ istinsyaq, sebagaimana akan diterangkan oleh mushannif.

Wallaahu a'lam

No comments